Trường mầm non Apple - Website được thiết kế bởi cloud2s.com

Tools

Truy?n: C? c?i tr?ng

Ma ?ng ? ??n r?i, tr?i l?nh bu?t. Th? con khng cn g ?? ?n n?a, n ?nh m?c o ?m v ?i ra kh?i nh ?? tm ci ?n. Th? tm, tm mi, b?ng nhin Th? con reo ln m?t cch sung s??ng:
- i! ? ?y c hai c? c?i tr?ng, mnh m?i may m?n lm sao.

Th? con li?n nh? hai c? c?i tr?ng ln kh?i m?t ??t v v?i vng ?i v? nh. ?i ???c m?t lc, Th? con ch?t nh? t?i D con.
- Tr?i l?nh th? ny ch?c D con ch?ng c g ?n. Ta ph?i mang cho D con m?t c? c?i tr?ng m?i ???c.

Th? con ??n nh D con, nh?ng D con ?i v?ng. Th? ?? m?t c? c?i tr?ng trn bn c?a D con r?i ra v?.

D con ?i ki?m ?n, n ki?m ???c m?t ci b?p c?i, D con ?n m?t n?a cn m?t n?a ?? dnh cho ngy hm sau. v?a m? c?a vo nh, D con nhn th?y c? c?i tr?ng trn bn, n ng?c nhin ku ln:
- i! C? c?i ? ?u ngon th? ny?

D con ng?m ngha c? c?i r?i ch?t ngh?:
- Tr?i l?nh th? ny, ch?c H??u con khng c g ?n. Ta ph?i ?em cho H??u con c? c?i tr?ng m?i ???c.

D con ??n nh H??u con,nh?ng H??u con khng c ? nh, D con li?n ??t c? c?i tr?ng trn bn H??u con r?i ra v?.

H??u con t? r?ng tr? v?, n ng?c nhin khi th?y c m?t c? c?i tr?ng r?t ngon ? trn bn. H??u con ??nh ?n nh?ng n ch?t ngh?:
- Tr?i l?nh th? ny, ch?c Th? con khng c g ?n, ta ph?i ?em c? c?i tr?ng ny ??n cho Th? con m?i ???c

H??u con v?i v ??n nh Th? con. Th? con ?ang ng? say. H??u con khng mu?n ?nh th?c b?n d?y, l?ng l? ??t c? c?i tr?ng trn bn Th? con r?i ra v?.

Th? con ng? mi, ng? mi, ??n khi t?nh d?y ng?c nhin v cng, trn bn c?a Th? c m?t c? c?i tr?ng. Th? ku ln:
- i! Sao c? c?i tr?ng l?i ? ?y nh??

Th? con suy ngh? v hi?u r?ng: nh?ng ng??i b?n t?t ? ?em c? c?i tr?ng ??n cho mnh.

Sinh nh?t trong thng

pic balloonChc m?ng sinh nh?t cc b:

- Nguy?n V?n Th?ng

- Phan Th? Di?u H??ng

- ?? B?o Ng?c

- T Quang Anh

- ??ng Xun Nam

Bnh ch?n

B?n bi?t ??n chng ti qua

Video