Trường mầm non Apple - Website được thiết kế bởi cloud2s.com

Tools

I. ??I V?I CB GV CNV

- ?i lm ph?i ?ng gi? quy ??nh, ngh? ph?i c ??n xin php.

- C tc phong v?n minh s? ph?m, vui v?, nh nh?n khi ti?p xc v?i ??ng nghi?p, v?i chu, v?i ph? huynh.

- Trang ph?c ph h?p v?i ngh? nghi?p.

- C th?c h?c h?i ?? nng cao chuyn mn.

- C tinh th?n h? tr? ??ng nghi?p trong cng tc

- C th?c gi? gn v? sinh chung, gi? an ninh tr?t t? trong khu v?c v b?o v? c?a cng

- Khng lm vi?c ring, khng ti?p khch, khng ni chuy?n ?i?n tho?i trong gi? lm vi?c.

- Khng giao chu cho ng??i l? v tr? em d??i 12 tu?i.

- ??m b?o ?ng l?ch sinh ho?t gi? no vi?c n?y. Khng c?t xn th?i gian h?c t?p v vui ch?i c?a chu.

- Khng xm ph?m nhn cch chu, tn tr?ng quy?n c nhn chu

- Khng xm ph?m tiu chu?n ?n c?a chu.

- Tuy?t ??i khng ni nh?ng l?i l? mang tnh xc ph?m ??n tr? ( vd: Cm m?m ?i, Ct ra ngoi ho?c g?i tr? l th?ng, con)

- Tuy?t ??i khng ?nh tr? d??i m?i hnh th?c.

- Khng ???c ?n ho?c c?t gi? ?? ?n c?a tr?.

- Tr? ngh? t? ngy th? 2 tr? ln GV ph?i ch? ??ng g?i ?i?n ?? n?m tnh hnh .

- GV ph?i c thi ?? ni?m n?, nhi?t tnh giao ti?p v?i PH ? m?i hon c?nh.

- S? d?ng ?TD?: GV trnh nghe ?i?n tho?i di ??ng tr??c m?t tr? v PH.

- Khi tr? c?n, c?u nhau ho?c c xy x??c ph?i ch? ??ng trao ??i v?i PH, khng ?? tnh tr?ng PH pht hi?n ra r?i m?i xin l?i.

II. ??I V?I Ph? Huynh HS

- ??a ?n chu ?ng gi? quy ??nh

- Chu ngh? h?c ph?i bo co cho gio vin, n?u ngh? di h?n ph?i c ??n xin php

- Khng cho chu ?eo n? trang v mang qu v?t ??n tr??ng, khng ?n qu v?t tr??c c?ng tr??ng ?? trnh ng? ??c th?c ph?m

- Khi chu nng s?t, b? b?nh ly nhi?m, c bi?u hi?n m?t, ph? huynh ?? chu ? nh ch?m sc. Khi c?n g?i thu?c ph?i ??ng thu?c trong ti nilon nh?, c ghi tn chu, tn thu?c, li?u l??ng dng ph?i ghi vo s? thu?c c?a l?p.

- Ph? huynh c thi ?? tn tr?ng gio vin, cng nhn vin trong nh tr??ng. ?n m?c nghim ch?nh khi ??n tr??ng v ?ng gp k?p th?i cc kho?n ti?n quy ??nh.

III. N?I QUYCH?M SC NUI D??NG
GV, NV ch ch?p hnh ?ng n?i quy. Cc m?c vi ph?m s? quy ??nh nh? sau:
A. Gi? lm vi?c:
- Gio vin:

+ Ma h ( Thng 4 ??n thng 11):Ca 1: 7h00 Ca 2: 7h30. Ca 1 v? 17h00 Ca 2 v? khi 5h30, chu v? mu?n c trng mu?n.

+ Ma ?ng ( Thng thng12 ??n h?t thng 3): Ca 1: 7h15 Ca 2: 7h45. Ca 1 v? 16h45 - ca 2 v? 17h30.

- Nhn vin:
+ Nh b?p: Ma h 6h30 16h30.Ma ?ng 6h45 16h30.

+ B?o v?: 7h00( Cho t?t c? cc ma)

+ V?n phng: 7h30 17h30p

+ Ngh? tr?a : GV t? 11h30p ??n 14h 15p NV t? 12h00 ??n 14h00

(GV, NV ?i mu?n t? pht th? 6 s? tnh l ?i mu?n m?i pht tr? 2000? , qu 3 l/th tr? x?p lo?i thi ?ua
B. N?i quy cc b? ph?n .
- Gio vin:

+ GV khng ra ngoi vo gi? lm vi?c ( C vi?c th ph?i bo tr??c)

+ Ch?p hnh gi? l?y ?? ?n tr?a cho tr? ?ng gi?:

_Nh tr?: 10h30 l?y ?? ?n, 10h40 b?t ??u ?n.

_M?u gio: 10h35 l?y ?? ?n, 10h45 b?t ??u ?n.

+ V? sinh :Th?c hi?n v? sinh s?ch s? trong khu v?c sinh ho?t c?a l?p mnh ph? trch ( L?p h?c, c?a s?, nh v? sinh, s?nh ch?i chung.)

+ Lau l?p: Ma h 2 l?n, Ma ?ng 1 l?n.

+ V? g?i: Gi?t 1 l?n/ 2 tu?n

+ Lau k?, gi ?? dng ?? ch?i: 2 l?n/ 1 tu?n.

+ C? nh v? sinh m?i ngy tr?a v chi?u khi tr? ko s? d?ng

+ Lu?c kh?n, ca, c?c: 1 l?n/ 1 tu?n. H?ng ngy gi?t x phng kh?n v r?a b?ng x phng sau khi u?ng s?a.

+ Gi?t ?? b?n c?a tr? v cho ti ni lng khi tr? v? (Trnh nh?m l?n qu?n o c?a tr?)

- Nhn vin t?p v? :Ngoi cng vi?c ph? b?p (r?a n?i, bt cc b?a tr? v c , ?? rc cc khu ph?).C?n ??m b?o s?ch s? khu v?c ngoi l?p h?c ( C?ng tr??ng ton b? pha tr??c hng ro tr??ng, c?u thang t? trn xu?ng, phng ch?i , sn t?ng 2).Th?i gian nh? sau:

+ Sng 6h45 : Qut c?ng, sn ngoi tr?i.

+ 7h00 : Lau bn v?n phng v my tnh

+ 7h15 : Lau c?u thang t? t?ng 1 t?ng 4

+ 7h45 : Ph? chia ?? ?n sang

+ 8h35 : D?n phng ch?i t?ng 1 v nh VS t?ng 1.

+ 8h 50 10h30: R?a bt, ph? b?p n?u ?n tr?a

+ 10h30 11h45 : V? sinh s?nh t?ng 2 v cc ban cng

+ 11h45 13h45 : ?n tr?a v ngh? ng?i.

+ 13h45- 15h : V? sinh c?ng, sn v v?n phng. Lau phng ch?i t?ng 1 b?ng n??c th?m. Ki?m ta WC t?ng 1 lau c?u thang t? t?n 1 ln t?ng 4.

+ 15h 00 16h00: R?a bt, gom rc cc khu v?c ngoi l?p ?? ?i ??

- ??i v?i b?p chnh:

+ ??m b?o th?i gian ?n c?a tr? ?ng th?i gian bi?u ( L?u b?a sng 7h40p ph?i c s?n sang n?u mu?n gi? tnh vo thi ?ua )

+ ??m b?o kh?u ph?n ?n c?a tr?.

+ Khng ?n trong gi? lm, khng ?n ?? c?a tr? ( N?m th?c ?n ph?i cho ra bt nh? )

+ ??m b?o s?ch s? n?n b?p v b?p n?u, bn ?n b? b?p. ( Vi?c ny c ph? ko ph?i lm )

- ??i v?i cc c ? l?i tr??ng :

+ Trng tr? mu?n sau 5h30p . (150.000?/ thng chia ??u s? c trng) (Lun phin nhau theo tu?n ho?c ngy )

+ ??m b?o qu?n o ch?nh t? tr??c gi? lm quy ??nh c?a b? ph?n mnh.

+ ??m b?o toa lt l?p h?c v t?ng 1 bu?i sng ph?i kh s?ch ko c tc n?u c s? d?ng.

+ ??m b?o nh b?p s?ch sau khi s? d?ng (N?u nh b?p phn nn s? ty m?c ?? m ph?t).

+ Khng dng ?? ?n c?a tr? l?u trong t? l?nh, ?? kh (m, ph?, bn) c?a tr?.

- M?t s? quy ??nh chung trong tr??ng

+ GV- Nv ?n m?c g?n gng s? ph?m. m?c ??ng ph?c theo quy ??nh.

+ Trang ?i?m nh? nhng

+ Tc bu?c ho?c bi g?n ( ko xa tc trong gi? lm )

+ Giy dp ?? ?ng n?i quy ??nh. Ra vo dp x?p g?n gang thnh ?i.

+ B ?? dng ( bn, gh?..) lun b?ng hai tay lm g??ng cho tr?.

IV. CHUYN MN
- L?ch h?p chuyn mn:Th? 6 hng tu?n 12h 00. M?i l?p 1 c

- Ti?t d?y:

+ M?i ti?t d?y gio vin ph?i vi?t chnh c?a bi vo s? so?n bi c?a l?p.

+ M?i ?? dng c?a ti?t d?y ph?i chu?n b? vo bu?i chi?u hm tr??c.Khng ???c ?? st gi? m?i lm.

+ S?n ph?m c?a cc chu ph?i ???c ghi tn ho?t ??ng, tn ch? ??, tn tr?, ngy lm ho?t ??ng, bo vi?n ??y ?? m?i ???c treo ln.

+ Gio vin tr??c khi ln ti?t d?y ph?i tm hi?u thng tin lin quan ??n ti?t d?y ?? ti?t d?y ???c phong ph.

- H?c n?ng khi?u :

+ Gi? h?c Ti?ng Anh:Vo gi? h?c gio vin trn l?p ng?i h?c cng tr?, ?? ??m b?o vi?c n t?p cho cc chu t?i l?p.Gio vin h?c v ni nh?ng cu ??n gi?n b?ng Ti?ng Anh v?i chu trn l?p.

+ Gi? h?c H?i H?a:Gio vin trn l?p ph?i h?p v?i gio vin n?ng khi?u ?? ?n ??nh cc chu, hon thnh s?n ph?m trang tr trn l?p.

+ Gi? h?c Ma:Gio vin h?c cng cc chu, n l?i th??ng xuyn cho cc chu.

- Qui ??nh v? vi?c ln ti?t h?i gi?ng - ?nh gi:

+ Gio vin ln ti?t h?i gi?ng vo thng 11 v thng 3 c?a n?m h?c.

+ Gio vin ln ti?t ?nh gi theo l?ch c?a nh tr??ng thng bo m?i k? h?c.


M?M NON SONG NG? APPLE

Sinh nh?t trong thng

pic balloonChc m?ng sinh nh?t cc b:

- Nguy?n V?n Th?ng

- Phan Th? Di?u H??ng

- ?? B?o Ng?c

- T Quang Anh

- ??ng Xun Nam

Bnh ch?n

B?n bi?t ??n chng ti qua

Video