Trường mầm non Apple - Website được thiết kế bởi cloud2s.com

Tools

1337585006 nhung-moc-phat-trien-quan-trong-cua-be-2

7 thng tu?i:

B?n c bi?t r?ng vi?c khuy?n khch nh?ng khi b th?m th hay b?p b chnh l n?n t?ng ?? pht tri?n ngn ng? c?a b.

? l s? th?t, b by gi? c?n ph?i bi?t r?ng m thanh hnh thnh t? t? v?ng, v cc t? ? s? k?t n?i ??n cu chuy?n. V v?y, hy th??ng th?c nh?ng cu?c ??i tho?i cho v nh?n gi?a b?n v b nh.

B 7 thng tu?i s? n?m v?t b?ng cch u?n c? bn tay c?a mnh xung quanh v?t.

B b?t ??u s? d?ng ngn ci c?a mnh ?? ??y cc v?t khc vo tay mnh.

Khi n?m s?p, b c th? tr??n v? pha tr??c.

B c th? ??ng ???c khi bm vo ?? n?i th?t nh? bn t? hay gh?.

B nh?n ra ti?ng ni, tn c?a mnh v pht ra cc m ?i?u ring bi?t.

B thch nhn vo cc v?t th? c c?u t?o ph?c t?p, v s? thay ??i v? tr ?? c m?t t?m nhn t?t h?n.

8 thng tu?i

Sau khi tm ra cch ?? nh?c cc v?t ln, b by gi? s? dnh r?t nhi?u th?i gian ?? ??a ?? ch?i t? tay ny sang tay kia v k?t n?i cc th? l?i v?i nhau. B by gi? c?ng c th? b?t ??u hi?u ???c m?i lin h? gi?a t? v?ng v v?t th?.

1337584778-nhung-moc-phat-trien-quan-trong-cua-be--3-

B b v? pha tr??c v pha sau, ?i khi c?m theo m?t v?t hay m?t mn ?? ch?i.

B s? b?t ??u th?c hi?n nh?ng chu?i bao g?m hai hnh vi cng m?t lc.

B s? pht tri?n cc k? n?ng v?n ??ng ??n gi?n nh? n?m b?t g?ng km.

B b?t ??u ni v d?n hnh thnh ???c cc m thanh r r?t, ??u tin l nh?ng nguyn m v ti?p t?c v?i nh?ng m thanh khc, ???c th?c hi?n v?i b?t k ngn ng? no.

B b?t ??u tm hi?u v khm ph th? gi?i xung quanh.

B ? bi?t r?ng ?? ch?i khng bi?n m?t khi khng nhn th?y chng, b bi?t chng v?n n?m ? ?u ?.

9 thng tu?i

B c?a b?n ? tr?i qua nhi?u qu trnh thay ??i trong n?m ??u tin, tnh yu th??ng v nh?ng l?i khen ng?i t? b?n s? khuy?n khch b ??t ???c nh?ng thnh tch ti?p theo.

1337584778-nhung-moc-phat-trien-quan-trong-cua-be--4-

B s? t? ko mnh ??ng ln b?ng cch bm v v?n vo cc ?? n?i th?t nh? bn, t?, gh?.

B c th? ng?i m?t mnh trong th?i gian di v l?y ???c ?? ch?i m khng lm ?? n.

B c th? n?m ???c v?t c? ??nh ho?c m?t qu? bng ???c l?n th?ng t?i b.

Bn tay c?a b thu?n th?c v ch?c ch?n h?n, v nh?ng di chuy?n c?a b c ch? ??nh v ?a d?ng h?n.

B b?t ??u bi?t lm d?u hi?u, nng cnh tay c?a mnh ?? thu gom v ??p mu?ng khi mu?n ???c ?n t?i.

10 thng tu?i

? ?? tu?i ny, nh?ng tr ch?i kch thch s? t m c?a b l r?t ph h?p. K? n?ng t? duy c?a b ? b?t ??u pht tri?n m?nh, v b ? c th? hi?u nh?ng khi ni?m phc t?p h?n.

1337584778-nhung-moc-phat-trien-quan-trong-cua-be--1-

B ? c th? b??c ?i n?u ???c b?n gi? c? hai tay.

B c th? c?m nh?n ???c chi?u su, v b s? b ch? ch?a c? g?ng ?? ?i nh?ng b??c ??u tin.

B s? c ph?n ?ng v?i m?t ho?c hai yu c?u.

B c th? bi?t khi no t?i khc th v? b?t ng? trong bi ht.

B s? h nhn qua cc gc v s? r?t thch th khi ch?i tr a.

B s? b?t ??u tm ki?m nh?ng v?t m mnh ?nh r?i.

11 thng tu?i

B c?a b?n ?ang pht tri?n v h?c t?p v?i m?t t?c ?? nhanh th?t ?ng kinh ng?c. B?n hy nhn s? ti?n b? c?a b ngy ny qua ngy khc, khuy?n khch v c? v? b. S? ?ng h? v ch?p nh?n c?a b?n s? gip b tin r?ng: Nh?ng g b ?ang lm l r?t t?t.

1337584778-nhung-moc-phat-trien-quan-trong-cua-be--5-

B s? du hnh cng nh?ng ?? n?i th?t trong nh, s? t? ??ng ln m khng c?n s? gip ?? c?a b?n.

Nh?ng t? m b b?p b? b?t ??u c ng? ?i?u c?a ngn ng?.

B s? t? ng?i ln v?i s? t? tin.

B s? bi?t r?ng nh?ng v?t th? nh? h?n s? v?a v?i nh?ng v?t l?n h?n.

B s? hi?u ???c t? khng nh?ng d sao b v?n s? khng c? g?ng khng th? m?t ?i?u g ? m?i m?.

12 thng tu?i

? qua m?t n?m v?i nh?ng khm ph cng v?i s? pht tri?n r?t nhanh c?a b, c? b?n v b ? cng tr?i qua v c r?t nhi?u ni?m vui. B?n c c? tr?m l do ?? ?n m?ng v s? t? tin c?a b?n s? gip cho b c th? v?ng vng v nng lng b??c vo n?m th? hai, v?i nh?ng ho?t ??ng, hnh ?nh, v tr ch?i m?i ?ang ch? ?n ?? b khm ph.

1337584778-nhung-moc-phat-trien-quan-trong-cua-be--6-

B hi?u r?t nhi?u v? nh?ng g m ng??i khc ni v?i b.

B s? b?t ch??c cc hnh ??ng nh? ni chuy?n ?i?n tho?i, ??y m?t gi? mua hng, qut nh
B s? thch nh?ng ??a tr? khc nh?ng khng ch?i v?i chng.

B c th? di chuy?n v?t ?? v?i t?i v?t khc khi b? khu?t t?m nhn.

Ngu?n phuongnga.com

Sinh nh?t trong thng

pic balloonChc m?ng sinh nh?t cc b:

- Nguy?n V?n Th?ng

- Phan Th? Di?u H??ng

- ?? B?o Ng?c

- T Quang Anh

- ??ng Xun Nam

Bnh ch?n

B?n bi?t ??n chng ti qua

Video