Trường mầm non Apple - Website được thiết kế bởi cloud2s.com

Tools
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:117. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Th? ng?

Knh g?i cc b?c ph? huynh v cc b yu qu!

M? ??c v? m?t mi tr??ng sinh ho?t v h?c t?p t?t v?i ??y ?? v? ti?n nghi, mong mu?n cc b ???c ti?p c?n v?i ch??ng trnh h?c tin ti?n nh?t, ??m b?o cho cc con pht tri?n c? v? th? ch?t l?n tr tu? h?n l m?t n?i tr?n tr? c?a cc b?c lm cha m? c con trong l?a tu?i m?m non. MNSN Apple ra ??i trong giai ?o?n x h?i th?t s? ?ang pht tri?n, chng ti mong mu?n t?o nn m?t th? h? tr? t? tin, n?ng ??ng, ?p ?ng ???c nhu c?u pht tri?n ??t n??c v c th? t? tin ha nh?p v?i b?n b th? gi?i. ??n v?ii MNSN APPLE qu ph? huynh s? th?y m?t mi tr??ng thn thi?n, an ton cho tr? , ? ?y tr? lun nh?n ???c s? yu th??ng tn tr?ng c?a cc c gio C v tr? l nh?ng ng??i b?n.

V?i thng ?i?p Apple kindergarten HY L TR? ?? HI?U TR? ch?c ch?n qu v? s? hi lng khi ??a b ??n v?i chng ti.

M?M NON SONG NG? APPLE

10295163 806986489319243 2162984273266495271 o

C?n th?n h?i ch?ng rung l?c ? tr?

can-than-hoi-chung-rung-l

B?n c con nh?, hy c?n th?n khi b? v ?a n?ng v?i tr?. N?u b?n c thi quen tung h?ng, n?ng l?c con khi vui ?a ho?c x?c l?c m?nh, c?n thay ??i ngay v cc ??ng tc qu m?nh ??i v?i t...

9 K? N?NG S?NG QUAN TR?NG PH?I D?Y CON T

5. T?o thi quen ?n u?ng lnh m?nh C?ng gi?ng nh? t?t c? nh?ng k? n?ng ? ?? c?p ?y, tr? h?c thi quen ?n u?ng t? vi?c quan st thi quen c?a ng??i l?n tro...

9 K? N?NG S?NG QUAN TR?NG PH?I D?Y CON T

Mighty Mommy ...

CC C?T M?C PHT TRI?N NGN NG? C?A TR? 0


B? m? c bi?t, 3 n?m ??u ??i l Giai ?o?n Vng ?? t?ng c??ng kh? n?ng pht tri?n ngn ng? c?a tr?. ?y l th?i k? pht tri?n nhanh chng v? m?t gi...

S? PHT TRI?N NGN NG? C?A TR? T? 1 - 6 T

Ph?n l?n cc b?c cha m? ??u r?t mong ??i ngy con mnh c th? ni ???c t? ??u tin. M?t ??a tr? c th? ni ???c cc c?m t? ??n gi?n kh...

B quy?t m? Vi?t d?y con 2 tu?i ??c thng th?


Bi?t ??nph??ng...

13 ?iu c?m k? b?n c?n ph?i d?y con1. C?nh bo con gi c?a b?n KHNG BAO GI? ???c ng?i trn lng ng??i khc, khng c?n bi?t l trong tnh hu?ng no, k? c? v?i cc ch, cc bc c?a chng. 2. Trnh c?i ??/m?c ?? tr??c m?t tr? khi tr? ? ngoi 2 tu?i. 3. Khng bao gi? cho php m?t ng??i l?n khc g?i con c?a b?n ...

B quy?t nui d?y con c?a ng??i ph??ng Ty (Ph?

(?nh minh h?a, ngu?n Internet)

Nh?ng gio vin m?u gio M? khi rn luy?n cho tr? kh? n?ng t?" alt="News image" style="width:120px;margin: 3px;" />

Th? xem n?n gio d?c M?, n?n gio d?c ???c coi l tin ti?n v hi?n ??i b?c nh?t th? gi?i d?y tr? em m?u gio nh? th? no nh! M?t...

Sinh nh?t trong thng

pic balloonChc m?ng sinh nh?t cc b:

- Nguy?n V?n Th?ng

- Phan Th? Di?u H??ng

- ?? B?o Ng?c

- T Quang Anh

- ??ng Xun Nam

Bnh ch?n

B?n bi?t ??n chng ti qua

Video